Referencje od
zadowolonych klientów

Przedstawiamy nasze referencje, które dowodzą wysokiej jakości prac wykonywanych przez naszą firmę. To tylko niektóre z nich. Zrealizowanych inwestycji mamy w dorobku znacznie więcej, w tym również dla klientów indywidualnych.

Ostoja Development Sp. z o.o.

Budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do osiedli mieszkaniowych Ostoja Babice i Ostoja Kampinoska od Ostoja Development Sp. z o.o.

Forma Deweloper Sp. z o.o.

Budowa sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych do osiedla Białej Góry oraz Sosnowy Las od Forma Deweloper Sp. z o.o.

GPK Eko Babice Sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Janowie w ul. Urbanowicza od GPK Eko Babice Sp. z o.o.

GPWiK Mokre Łąki Sp. z o.o.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków od GPWiK Mokre Łąki Sp. z o.o.

Sainz Projekt 1 Sp. z o.o.

Roboty instalacyjne na terenie inwestycji mieszkaniowych w Zielonki Wieś, Lipków oraz Wieruchów od Sainz Projekt 1 Sp. z o.o.

AXAN Sp. z o.o.

Utwardzenie powierzchni na terenie przyległym do stacji paliw w Grzegorzewie od firmy AXAN Sp. z o.o.

Silta Sp. z o.o.

Remont wewnętrznej drogi zakładowej wraz z ułożeniem kostki Bauma oraz remont placu manewrowego przed garażami wraz z montażem słupków zabezpieczających od firmy Silta Sp. z o.o.

AXAN Sp. z o.o.

Utwardzenie powierzchnie na terenie stacji paliw myjni oraz magazynu gazu w Rykach od firmy AXAN Sp. z o.o.

AXAN Sp. z o.o.

Utwardzenie powierzchni na terenie stacji paliw w Wildze od firmy AXAN Sp. z o.o.

GPBP S.A.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oraz kanalizacji deszczowej wraz z komorami drenażowymi od Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego S.A.

SBM „DOM”

Wymiana chodników z płyt na kostkę brukową od Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „DOM”

PlantiCo Sp. z o.o.

Wykonanie drogi oraz chodnika na terenie Centrum Ogrodniczego Bronisze od firmy PlantiCo Sp. z o.o.

PlantiCo Sp. z o.o.

Wykonanie sieci wodociągowych na terenie Centrum Ogrodniczego Bronisze od firmy PlantiCo Sp. z o.o.

Intrak s.c.

Wykonanie powierzchni z kostki brukowej przy siedzibie firmy Intrak s.c.

AXAN Sp. z o.o.

Ułożenie kostki brukowej na terenie stacji gazowej od firmy AXAN Sp. z o.o.